Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje

2015 m. pasibaigusio meldinės nendrinukės apsaugos projekto („Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą“) darbai bus tęsiami įgyvendinant itin ambicingą iniciatyvą „Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių buveinių tinklą Lietuvoje”.  

Projekto sutrumpinimas „LIFE MagniDucatusAcrola" mintimis mus nukelia į Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę (lot. Magnus Ducatus Lithuaniae), kur dėl bendrų tikslų pečius suremdavo Lietuvos ir Baltarusijos protėviai. Šį kartą drauge su kaimynais sieksime užtikrinti ilgalaikę globaliai nykstančių meldinių nendrinukių (lot.  Acrocephalus paludicola) apsaugą. Per 7 projekto įgyvendinimo metus taikysime jau išbandytus ir veikiančius bei dar niekur pasaulyje netestuotus pionierinius aplinkosauginius metodus.  

Ekspertų manymu, šiuo metu atskirų buveinių būklė Lietuvoje jau pakankamai gera. Visgi, siekiant išsaugoti pasaulinę rečiausių Europos giesmininkų populiaciją, reikia dėmesį skirti perinčių meldinės nendrinukės populiacijų fragmentacijos ir izoliacijos mažinimui – kurti tarptautinį geros būklės buveinių tinklą.

 

Projekto veiklos

  • Degraduojančių meldinės nendrinukės buveinių atkūrimas Lietuvoje ir Baltarusijoje pašalinant krūmus, nendres ir perteklinę biomasę. Bus pasitelktos ne tik biomasės šienavimo ar kirtimo priemonės, bet ir kontroliuojamas deginimas. Siekiant pagreitinti vegetacinius procesus apleistame Baltarusijos durpyne, bus taikoma inovatyvi metodika – sėjamos viksvinės kultūros;
  • Meldinių nendrinukių perkėlimas (translokacija) iš stabilios ir gausios metapopuliacijos Baltarusijoje į Lietuvos teritorijas, kuriose populiacijos dydis yra kritinis arba ties išnykimo riba ir pati populiacija jau nepajėgi atsikurti;
  • Moderinių vandens lygio reguliavimo sistemų įdiegimas, siekiant užtikrinti optimalų vandens lygį meldinės nendrinukės buveinėse;
  • Perteklinės augalų biomasės perdirbimo cecho steigimas. Jame iš prastos, medinės nendrinukės buveinėse vėlai nušienautos žolinės biomasės bus gaminami alternatyvūs produktai pvz., žolės granules. Tokiu būdu siekiama sukurti save palaikantį ūkininkavimo mechanizmą, kai pašarams nebetinkanti žolė iš teritorijos pašalinama, o prikelta antrajam gyvenimui ji geba teikti finansinę naudą bei kompensuoti dėl vėlyvo šienavimo patirtus nuostolius;
  • Monitoringas ir moksliniai tyrimai. Ši veikla bus vykdoma metodologiškai viso projekto metu tam, kad būtų užpildytos mokslinių tyrimų apie meldinę nendrinukę spragos bei įvertintas projekto poveikis gamtai;
  • Aktyvi komunikacija su vietos gyventojais bei projekto metu sukauptos patirties sklaida.

 

 

Teritorijos

Partneriai

Baltijos aplinkos forumas (Projekto koordinatorius) 

Kretingos miškų urėdija

Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Nacionalinio mokslininkų ir gamintojų susivienijimas „Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos mokslinis–praktinis gamtinių išteklių centras”

 


Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos

Kontaktai
Žymantas Morkvėnas
Projekto vadovas
Tel. 8 5 255 3145
El. p. zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt

Tinklapis
www.meldine.lt

Trukmė
2016/07 – 2023/01

Parama

Projektą „LIFE MagniDucatusAcrola" nr. LIFE15 NAT/LT/001024 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir projekto partneriai.

 
burberry outlet online