03.07.13

Mokslininkai aptiko naujus povandeninius rifus Baltijos jūroje (video)


Naujausios Klaipėdos universiteto mokslininkų atliktos Baltijos jūros dugno buveinių inventorizacijos parodė, kad ties Latvijos siena, Klaipėdos-Ventspilio plynaukštėje, plyti apie 175 km2 povandeninių rifų, apie kuriuos duomenys buvo labai skurdūs. Panašų plotą užima visi labiau ištirti, arčiau kranto esantys, rifai.

„Iki šiol panašių naujų vertingų jūrinių buveinių su rifų bruožais buvome aptikę tik ties siena su Rusija, sekliausioje Sambijos plynaukštės dalyje, maždaug 70 km2 teritorijoje“, – pasakoja tyrėjų grupei vadovaujantis dr. Darius Daunys iš Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto. „Tačiau apibendrinus paskutinius surinktus duomenis, paaiškėjo, kad šiaurinėje Lietuvos jūrinės teritorijos dalyje glūdi dar didesni, itin įdomūs ir vertingi riedulynai“. 
Mokslininkas pažymi, kad šios naujos buveinės svarbios todėl, kad tik atviros jūros rifuose yra išlikusios tankios midijų kolonijos, kuriomis maitinasi paukščiai ir žuvys. Tuo metu priekrantėje šių svarbiausių rifus formuojančių organizmų neliko, nes juos išnaikino invazinė rūšis juodažiotis grundalas. 

Palyginti povandeninius riedulynus galite Klaipėdos universiteto mokslininkų vaizdo įrašuose čia.

Remiantis surinktais duomenimis, dalyje šių vertingiausių ekosistemų bus rekomenduojama steigti naujas europinės svarbos „Natura 2000“ jūrines saugomas teritorijas. Tokie siūlymai dėl Sambijos plynaukštėje aptiktų rifų šiemet buvo pateikti specialiai komisijai prie Aplinkos ministerijos. Pastaroji jiems jau pritarė ir būsimos saugomos teritorijos ribos bus tikslinamos, atlikus nuodugnią pateiktų duomenų analizę, po kurios seks griežtai reglamentuojamos steigimo procedūros.

Šiuo metu Lietuvos vandenyse pagal Europos Sąjungos Buveinių direktyvą yra saugoma 93 km2 , t.y. apie 20 proc. visų žinomų Baltijos jūros rifų, esančių priekrantės zonoje.

Šie Baltijos jūros dugno tyrimai yra atliekami įgyvendinant Europos Sąjungos LIFE programos projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai“. Projekto tikslas ­– įvertinti dugno buveinių, žuvų ir jūrinių paukščių įvairovę bei pasiskirstymą pasirinktose teritorijose, ir šiuo požiūriu vertingiausiose ir Europos Sąjungos kriterijus atitinkančiose zonose įsteigti europinės svarbos saugomas teritorijas.

Baltijos pajūrio ir aplinkos tyrimų instituto paveikslėlyje pavaizduota tirta Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės teritorija. Melsvai pažymėti riedulynų plotai.

 

Išsamiau: corpi.ku.lt/denoflit/


burberry outlet online