Gamtosauga ir saugomos teritorijos

Rūpinamės biologinės įvairovės apsauga tikėdami, kad žmogaus emociniam ir dvasiniam tobulėjimui  patyrimai gamtoje yra labai svarbūs. Suvokiame visą mus supančią gamtą, kaip vieningą ekosistemą, kuriai svarbus kiekvienas jos elementas. Kviečiame išsaugoti vertingiausius gamtos kampelius keliaujant lėtai ir įsibūnant Lietuvos kraštovaizdyje. Rengiame mokymus saugomų teritorijų specialistams.

Visi gamtos apsaugos ir saugomų teritorijų projektai

Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje
2018/01-2027/12

Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje
2016/07–2023/01

Gamtos lobių paieškų trasos Plokštinėje ir Verkiuose
2013–2015

 Tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas
2014/09 –2016/02

Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame parke
2014/11-2017/04

Ekoturizmo plėtrai palankių sąlygų plėtojimas Lietuvoje
2014/11-2015/11

Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą (LIFE Viva Grass)
2014/06 – 2018/11

Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą (Meldinė nendrinukė)
2010/09 – 2015/08

Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija Natura 2000 tinklo plėtrai Lietuvos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (DENOFLIT)
2010 /10 – 2015/03

Darnios Lietuvos saugomų teritorijų raidos puoselėjimas
2011/05 – 2013/04

Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje
2009/07 – 2011/02

Jūrinės saugomos teritorijos Rytinėje Baltijos Jūroje (BaltSeaPlan)
2009 – 2012

Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea (Baltic MPAs)
08/2005 – 07/2009


Senesni projektai

Parengiamieji darbai pagrindiniam projektui „Bendradarbiavimas su Norvegijos karalyste skatinant aplinkai palankų ūkininkavimą ir integruojant kaimo regionus į Europos Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimą Lietuvoje“ 
2007/12-2008/07

Bendradarbiavimas tarp Bauskos ir Biržų savivaldybių integruojant gamtos ir vandens išteklių tvarkymo patirtį (INAWARE)
2006/03-2007/12

Palankus borealinių miškų apsaugos statusas – apsikeitimas patirtimi tarp Pabaltijo ir Šiaurės Europos ekspertų
2005/10-2006/07

Bioįvairovės monitoringo reikalavimų įgyvendinimas remiantis ES Paukščių ir Buveinių direktyvomis siekiant palengvinti suinteresuotų grupių bendradarbiavimą Baltijos šalyse (PHARE – bioįvairovės monitoringas)
2005/02-2005/12

LIFE-Nature bendradarbiavimo projektas
2003/12-2005/05

Baltijos šalių bendradarbiavimo programa, skirta Natura 2000 (BANAT)
2003/10-2005/03

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Gamtos apsaugos ekspertas
Tel. 8 5 255 3145
El.p. zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt  

burberry outlet online