Cheminės medžiagos ir pramonės tarša

Skatiname tirti pavojingų cheminių medžiagų papilitimą, galimą neigiamą poveikį aplinkai bei sveikatai, mažinti jų naudojimą ir keisti mažiau pavojingomis. Siekiame veiksmingo jų regualiavimo valstybiniu lygiu. Šviečiame visuomenę apie atsakingą vartojimą.

Visi cheminių medžiagų ir pramonės taršos projektai

Žalieji viešieji pirkimai farmacijos srityje Baltijos jūros regione (GrePPP)
2017/06 –  2018/08

Inovatyvūs valdymo sprendimai mažinant pavojingų cheminių medžiagų emisijas miestuose Baltijos jūros regione (NonHazCity)
2016/03 –  2019/02

Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo įgyvendinimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos mažose/vidutinėse ir pramonės įmonėse (LIFE FitForREACH)
2015/10–2020/03

Nacionalinio įgyvendinimo plano dėl patvariųjų organinių teršalų tvarkymo pakeitimo ir papildymo projekto parengimas
2015/02–2015/12

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas: saugokime aplinką kasdien – Ekologika
2015/08–2015/12

Informacinė kampanija apie pavojingas chemines medžiagas Baltijos šalyse (BaltInfoHaz)
2011/10 – 2015/03

Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis (BaltActHaz)
2009/01 – 2011/12

Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūroje (COHIBA)
2009 – 2011

Mokymai apie biologiškai skaidžias atliekas (BLES)
2007/10 – 2009/10

NVO gebėjimų stiprinimas nanotechnologijų srityje (NANOCAP)
2006/09 – 2009/08

Žinių apie REACH kūrimas ir sklaida (LEONARDO REACH)
2006/11 – 2008/03


Senesni projektai 

Pavojingų medžiagų nustatymas Lietuvos vandens telkiniuose
2005/12 – 2006/12

Aplinkosauga metalo apdirbimo įmonėse
2005/12 – 2006/09

Aplinkosauga spaustuvėse
2005/12 – 2006/09

Aplinkosauga baldų ir medienos apdirbimo įmonėse
2005/10 – 2006/07

EUWAS – Europos atliekų tvarkymo sektoriaus interneto portalas
2005/01 – 2006/12

Suinteresuotų grupių informavimas apie vandens aplinkai pavojingas medžiagas tarptautiniame Lielupės – Mūšos upių baseine
2005/03 – 2006/04

Baltijos pavojingų atliekų kontrolė: pavojingų atliekų srautų tarptautinės monitoringo sistemos plėtra Baltijos jūros regione
2004/06 – 2007/05

Kontaktai

Audronė Alijošiutė

Aplinkosaugos ekspertė

 Tel. 8 5 215 9288 

E. p. Audrone.Alijosiute[at]bef[dot]lt

burberry outlet online