Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą (Meldinė nendrinukė)

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti ilgalaikę pasauliniu mastu nykstančio  agrarinio kraštovaizdžio paukščio meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola) apsaugą. Projekto metu Lietuvoje ir Latvijoje skatinamas aplinkai palankus ūkininkavimas, atkuriamos paukščiams tinkamos buveinės ir visuomenė, ypač ūkininkai, raginami prisidėti prie jų apsaugos

 

Projekto veiklos

  • Meldinės nendrinukės rūšies ir buveinių apskaita projekto teritorijose prieš pradedant buveinių tvarkymo darbus ir jų įgyvendinimo metu; 
  • Apleistų buveinių atkūrimas daugiau kaip 1300 ha teritorijoje;   
  • Novatoriškų ūkininkavimo būdų demonstravimas panaudojant vėlai nušienautą žolę;    Specialios agroaplinkosauginės priemonės rengimas bei integravimas į nacionalinį Kaimo plėtros planą;  
  • Dialogas su žemės naudotojais dėl prisijungimo prie agroaplinkosauginių programų projekto teritorijose;   
  • Mokomosios kelionės supažindinančios su gerosios praktikos pavyzdžiais šalyse, kur įgyvendinami panašūs projektai;   
  • Visuomenės švietimas.


Partneriai

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje (Projekto koordinatorius) 

Kretingos miškų urėdija

UAB Goldengrass

Latvijos gamtos fondas

Žuvinto biosferos rezervatas

 


Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos

Kontaktai
Žymantas Morkvėnas
Projekto vadovas
Tel. 8 5 255 3145
El. p. zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt

Tinklapis
www.meldine.lt

Trukmė
2010/09 – 2015/08

Parama

Projektą finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika, Latvijos Respublika ir projekto partneriai (Projekto nr. LIFE09 NAT/LT/000233).

burberry outlet online