Baltijos aplinkos forumo išskirtinumas – dirbame Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Vokietijos šalių regionuose bei plačiau, tokiu būdu mūsų suteikiamos paslaugos vienu metu gali būti atliekamos keliose šalyse operatyviai ir integruojant vietinius BEF biurus šiame regione. Mūsų aukštos kvalifikacijos specialistai dirba atsakingai ir yra iniciatyvūs ieškodami tinkamų sprendimų bei semiantis patirties iš ES šalių. Be iniciatyvos rengti ir įgyvendinti projektus, atitinkančius Baltijos aplinkos forumo vizijas ir siekius, mes taip pat teikiame profesionalias paslaugas aplinkos apsaugos sektoriuje.

Aplinkos apsaugos ir mokymų ekspertai

 • Cheminių medžiagų tvarkymas ir valdymas įmonėse; 
 • Cheminės medžiagos gaminiuose ir jų keliamas poveikis aplinkai bei sveikatai; 
 • Naujoji cheminių medžiagų politika REACH; 
 • Vandens aplinkai pavojingos medžiagos;
 • Cheminių medžiagų teisinės bazės įgyvendinimas;
 • Kvalifikacijos kėlimas cheminių medžiagų valdymo, saugomų teritorijų tvarkymo, gyvosios gamtos apsaugos srityse;
 • Strateginis poveikio aplinkai vertinimas.


Aplinkosaugos renginių organizavimas

 • Darbinių susitikimų, mokymų, seminarų ir konferencijų organizavimas (programos parengimas, pranešėjų parinkimas ir kt.);
 • Profesionalus pirmininkavimas renginiuose, diskusijų moderavimas. Daugiau nei 500 įvairių organizavimas Baltijos šalių regione per 10 veiklos metų byloja apie didelę patirtį, užtikrinančią aukštą renginių organizavimo ir turinio kokybę. 


Projektų vadyba ir kitos paslaugos

 • Rengiame projektų pasiūlymus įvairiomis aplinkosaugos temomis, neprieštaraujantiems mūsų atstovaujamiems interesams ir vertybėms;
 • Vykdome profesionalų projektų valdymą įgyvendinimo metu; 
 • Rengiame ir leidžiame informacinius leidinius aplinkosaugos temomis. 
burberry outlet online