Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje

Projekto veiklos skirtos įgyvendinti priemonėms, kurios skatintų atsakingą, aplinkai palankų ūkininkavimą, siekiant apsaugoti Europoje nykstančias paukščių rūšis: stulgį, griežlę ir meldinę nendrinukę. Projekto metu bus parengta ne tik ūkininkų konsultantams skirta metodinė medžiaga ir inventorizuojamos stulgio buveinės, bet ir bus suteikta parama ūkininkams, turintiems ilgalaikių ketinimų vykdyti atsakingą ūkininkavimą.

Projekto veiklos

 

 

 • Specialios mokymų programos ir ilgalaikės mokymų strategijos parengimas
 • Išsamios mokymų medžiagos parengimas
 • 20 mokymų ūkininkų konsultantams
 • Lauko darbai ir duomenų rinkimas apie jau žinomas meldinių nendrinukių ir stulgių perėjimo vietas
 • Stulgio rūšies inventorizacija satelitinių žemėlapių pagalba
 • Lauko darbai – tinkamų buveinių ir jų apsaugos poreikio įvertinimas
 • Svarbiausių teritorijų pasirinktoms rūšims nustatymas ir demonstracinių ūkių parinkimas
 • Sutarčių su žemių savininkais pasirašymas ir atkuriamųjų darbų poreikio nustatymas
 • Pradiniai tvarkymo darbai (krūmynų kirtimas, hidrologinio rėžimo reguliavimas) demonstracinių ūkių teritorijose
 • Trys brošiūros apie tikslines paukščių rūšis
 • Brošiūra apie demonstracinius ūkius
 • Tarptautinė konferencija
 • Informaciniai stendai demonstraciniuose ūkiuose
 • Agrarinės aplinkosaugos vadovas (knyga)
 • Nuotoliniai mokymai DVD formate

 

Partners

Baltijos aplinkos forumas (Projekto koordinatorius)

Lietuvos ornitologų draugija

 

 

 


Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos

Kontaktai

Kestutis Navickas
Pajėgumų stiprinimo veiklų koordinatorius
Tel. 8 5 255 9146
El. p: kestutis.navickas[at]bef[dot]lt

Žymantas Morkvėnas
Demonstracinių ūkių veiklų koordinatorius
Tel. 8 5 255 9145
El. p: zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt

Tinklalapis

www.agroaplinkosauga.lt
www.kitoksukis.lt

Trukmė

2009/07 – 2011/02

Parama

Projektą finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą. Projektą bendrai finansuoja Lietuva.

burberry outlet online