Gamtosauga ir saugomos teritorijos

Rūpinamės biologinės įvairovės apsauga tikėdami, kad žmogaus emociniam ir dvasiniam tobulėjimui  patyrimai gamtoje yra labai svarbūs. Suvokiame visą mus supančią gamtą, kaip vieningą ekosistemą, kuriai svarbus kiekvienas jos elementas. Kviečiame išsaugoti vertingiausius gamtos kampelius keliaujant lėtai ir įsibūnant Lietuvos kraštovaizdyje. Rengiame mokymus saugomų teritorijų specialistams.

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Gamtos apsaugos ekspertas
Tel. 8 5 255 3145
El.p. zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt  

Cheminės medžiagos ir pramonės tarša

Skatiname tirti pavojingų cheminių medžiagų papilitimą, galimą neigiamą poveikį aplinkai bei sveikatai, mažinti jų naudojimą ir keisti mažiau pavojingomis. Siekiame veiksmingo jų regualiavimo valstybiniu lygiu. Šviečiame visuomenę apie atsakingą vartojimą.

Kontaktai

Audronė Alijošiutė

Aplinkosaugos ekspertė

 Tel. 8 5 215 9288 

E. p. Audrone.Alijosiute[at]bef[dot]lt

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Gamtos apsaugos ekspertas
Tel. 8 5 255 3145
El. p. zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt  

Vandens ištekliai

Dirbame regionuose, kuriuose vandens telkiniai labiausiai kenčia nuo intensyvaus ūkininkavimo. Šviečiame bendruomenes apie taršos mažinimo priemones.

Kontaktai

Sigita Židonienė
Cheminių medžiagų specialistė
Tel. 8 5 215 9288
E. p. Sigita.Zidoniene[at]bef[dot]lt

Vartotojų švietimas

Kontaktai

Kontaktai

Audronė Alijošiutė

Aplinkosaugos ekspertė

Tel. 8 5 215 9288

E. p. Audrone.Alijosiute@bef.lt

Įmonių socialinė atsakomybė

Dirbame su verslu, kuris siekia mažinti savo poveikį aplinkai ir prisidėti prie darnaus vystymosi.

Kontaktai

Audronė Alijošiutė

Aplinkosaugos ekspertė 

Tel. 8 5 215 9288 

E. p. Audrone.Alijosiute[at]bef[dot]lt

Visuomeninės iniciatyvos

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Tel. 8 5 255 3145
El. p. zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt 

burberry outlet online