Baltijos jūros regiono prisitaikymo prie klimato kaitos strategija (BALTADAPT)

Projekto siekis yra parengti Baltijos jūros regiono prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją. Tai bus tarptautinė, regionui skirta strategija, teikianti ypatingą dėmesį Baltijos jūrai bei pakrantės regionui ir siekianti išskirti prisitaikymo prioritetus keturiuose sektoriuose: jūros biologinė įvairovė, pakrantės infrasruktūra, žuvininkystė ir žemės ūkis bei pakrantės turizmas. Kadangi Baltadapt komandos parengta strategija neįsigalios be politikų patvirtinimo, projekto partneriai rengia politikų  ir susijusių interesų grupių diskusijas, siekdami padėti pagrindus jos tolimesniam įgyvendinimui.

Projekto veiklos

  • Peržiūrėti ir įvertinti turimas akademines žinias klimato kaitos srityje, ypatingą dėmesį skiriant regionų klimato parametrų informacijai, Baltijos jūros ekosistemai bei pakrantės teritorijoms.
  • Sukurti informacinį portalą, teikiantį struktūruotą prieigą prie visos turimos informacijos apie prisitaikymą prie klimato kaitos Baltijos jūros regione.
  • Sukurti Baltijos jūros regiono prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, glaudžiai konsultuojantis su vietos ir regionų suinteresuotųjų šalių ir politikos forumu prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais.
  • SukurtiBaltijos jūros regionio prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų planą, numatantį būtinas priemones, siekiant įgyvendinti Baltadapt strategiją.
  • Numatyti tinkamus finansavimo mechanizmus prisitaikymo prie klimato kaitos priemonėms, įtrauktoms į veiksmų planą, finansuoti.
  • Prisidėti prie ES politikos dokumentų rengimo ir susijusių nacionalinių ir tarptautinių programų programavimo procesų.


Partneriai

Danijos Meteorologijos institutas  (Projekto koordinatorius)

Baltijos Aplinkos Forumas Lietuvoje

Baltijos jūros šalių tarybos sekretoriatas (tarptautinė organizacija, Švedija)

Federalinė aplinkos agentūra (Vokietija)

Federalinė aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerija (Vokietija)

Latvijos universitetas

Leibnico Baltijos jūros tyrimų institutas Warnemuende (Vokietija)

Orhuso universiteto Nacionalinis aplinkos tyrimų institutas  (Danija)

Suomijos aplinkos institutas – SYKE (Finland)

Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutas – SMHI

Tartu universiteto Estijos jūrų institutas


Klimato kaita ir energetika

 

Kontaktai

Kestutis Navickas
Tel. 8 5 255 9146
El. p.: kestutis.navickas[at]bef[dot]lt

Tinklapis

www.baltadapt.eu

Trukmė

2010/10-2013/09

Parama

Baltijos jūros regiono programa 2007 - 2013

 
burberry outlet online