Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo stiprinimas pažangesnio vandens valdymo srityje

Projektu siekiama prisidėti prie gėlo vandens valdymo stiprinant Baltijos bei Šiaurės Europos šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai

  • atnaujinti ir pagilinti žinias apie naujas technologijas ir vandens išteklių valdymo pokyčius susitinkant su vandens technologijų kūrėjais;
  • skatinti apsikeitimą žiniomis tarp Suomijos, Latvijos ir Lietuvos NVO apie vandens valdymą;
  • įvertinti bendradarbiavimo potencialą vandens valdymo klausimas tarp nevyriausybinio ir verslo sektoriaus;.
  • perduoti su vandens valdymu ir taršos mažinimu susijusių kampanijų organizavimo patirtį kitoms NVO siekiant pagerinti gyventojų įtraukimą į vykdomas veiklas;
  • sustiprinti NVO tinklo bei įtrauktų suinteresuotų šalių veiklą mezgant naujus kontaktus ir skleidžiant tarptautinę patirtį.


Partners

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje (Projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Europos vandens, ežerų ir upių vystymo asociacija (Suomija)


Vandens ištekliai

Kontaktai

Justė Buzelytė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. +370 5 215 9287
E-mail: juste.buzelyte[at]bef[dot]lt

Trukmė

2011/08-2012/05

Parama

Projektą finansuoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje

burberry outlet online