2010 m. 2 proc. parama

2% parama knygai „Prakalbinkim vėtrunges“!

Kuršių nerijos unikalumas gali būti apibrėžtas kaip lengvai pažeidžiamas jūros, vėjo ir žmogaus veiklos sąveikoje susidaręs ir toliau besiformuojantis smėlingas pajūrio lygumos kultūrinis kraštovaizdis, kuriam reikšmingą įtaką daro žmogaus veikla ir siekis apsaugoti savo namus ir kitą turtą nuo slenkančio smėlio, taip ilgainiui sudarant sąlygas pavargusiam keleiviui atsipūsti ramioje ir išskirtinėje gamtinėje aplinkoje.

Kuršių nerijos kraštovaizdžio formavimąsi nulėmė čia kitoje marių pusėje gyvenę žmonės, jų verslai, papročiai ir tradicijos. Deja, istorijos raidoje senieji vietos gyventojai paliko šią vietovę, kartu nutraukdami saitus su čia paliktu istoriniu ir kultūriniu paveldu. Sovietmečiu nutrūko ir kultūriniai ryšiai su kitos marių pusės gyventojais. 

Galima teigti, jog šiandien Kuršių nerija tampa beveidžiu turistiniu kurortu. Nors lankytojai žavisi čia atradę ramybę, švarius paplūdimius bei žvejų kaimus, nežino ir, kaip bebūtų gaila, net neturi galimybės susipažinti su Kuršių nerijos paveldo lobynais, nors informacijos apie juos yra pakankamai sukaupta ikikariniuose leidiniuose ir fotografijose.

Mes norėtume nors maža dalele prisidėti prie Kuršių nerijos kultūrinio paveldo išsaugojimo, ir kiekvienam keliautojui suteikti galimybe perprasti Kuršių nerijos paveldo kodus, kuriuose slypi  ištisos kaimų ir šeimų istorijos. Pavyzdžiui, namų vėjalandės žymėjo namo šeimininko socialinę ir turtinę padėtį. Kiekvienas  kurėno įrenginys turėjo savo paskirtį ir padėdavo žvejams ištverti speiguotas ir drėgnas naktis jūroje ir mariose. Ką  kalbėti apie Kuršių nerijos vėtrunges, kuriose kiekvienas ornamentas, spalvų derinys, įvairūs aksesuarai turi išsaugoję jos šeimininko ir jo šeimos istoriją...

Informacija apie paramos panaudojimą

Pasinaudodami 2% 2009 m. sumokėto pajamų mokesčio parama planavome išleisti Kuršių nerijos vėtrungėms skirtą knygą „Prakalbinkim vėtrunges“ ir surengti praktinį vėtrungių meistrystės seminarą Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Nors pradėjome rinkti reikalingą medžiagą ir  bendravome su to krašto meistrais, surinktų lėšų –  862,81 litų – suplanuotiems darbams nepakako. Tačiau tos minties neatsisakėme, tik atidėjome netolimai ateičiai, kaip ir Jūsų tam skirtą paramą. 

burberry outlet online