Pabaltijo šalių bendradarbiavimo programa, skirta Natura 2000 (BANAT)

Projektas skirtas padėti Pabaltijo šalių Aplinkos ministerijoms įgyvendinti Paukščių ir Buveinių Direktyvų reikalavimus ir vystyti Natura 2000 teritorijų tinklą, taip pat paremti šalis derybų dėl abiejų Direktyvų Priedų su Europos Komisija proceso metu. 

 

Projekto veiklos

Projekto metu suinteresuotoms grupėms organizuoti įvairiam dalyvių skaičiui skirti seminarai, darbas grupėse ir apmokymai kartu su tyrimais/bazinių žinių nagrinėjimu pagal susitikimų tematiką.

  • Informacija ir diskusija apie ES gamtos apsaugos politikos įgyvendinimą;
  • Teritorijų tvarkymas, rūšių/buveinių tvarkymo problemos, monitoringas;
  • Tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir palei valstybines sienas esančių teritorijų tvarkymas;
  • Suinteresuotų grupių sąmoningumo didinimas ir gamtos apsaugos problemų integravimas į kitas politikos sferas;
  • Gamtos apsaugos administracijos treniravimas viešuose svarstymuose.

 

 


Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Baltijos aplinkos forumo Lietuvoje veiklų koordinatorius
Tel. 8 5 255 9145
El. p. zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt

Trukmė

2003/10 – 2005/03

Parama

Suomijos Aplinkos Ministerija
Švedijos Aplinkos Apsaugos Fondas
Vokietijos Federalinė Aplinkos Ministerija
Šiaurės Ministrų Taryba
Lietuvos Aplinkos Ministerija

 

burberry outlet online