Palankus borealinių miškų apsaugos statusas – apsikeitimas patirtimi tarp Pabaltijo ir Šiaurės Europos ekspertų

  • Padėti sėkmingai įgyvendinti ES Buveinių Direktyvą (92/43/EEC) koncentruojantis į borealinių miškų buveinių tipų apsaugą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje;
  • Suformuluoti paprastą ir suprantamą apibūdinimą palankiam skirtingų borealinių miškų buveinių tipų apsaugos statusui;
  • Išvystyti indikatorius apsaugos statusui įvertinti, suformuluoti tinkamo valdymo ir tvarkymo metodus bei susijusių suinteresuotų grupių informavimo/įtraukimo į veiklą strategijas; 
  • Prisidėti prie Europos diskusijos dėl miškotvarkos strategijų borealinio miško buveinėse palengvinant žinių ir patirties apsikeitimą tarp Pabaltijo ir Šiaurės Europos šalių ekspertų bei bendravimą tarp Europos Komisijos ir Pabaltijo/Šiaurės Europos šalių.

 

Projekto veiklos

  • Projekte įvykęs  įvadinis susitikimas, taip pat du ekspertų, vienas didelis apibendrinamasis ir keletas paruošiamųjų susitikimų.
  • Projekto rezultatai  publikuoti ir plačiai paskleisti tarp suinteresuotų grupių. Publikacijoje randamas vadovas institucijoms ir projektams, susijusiems su borealinių miškų valdymu ir tvarkymu bei monitoringu, taip pat patarimai valdžios įstaigoms, atsakingoms už Natura 2000 įgyvendinimą ir ataskaitų Europos Komisijai ruošimą.
  • Taip pat įvykęs mokomasis vizitas į Suomijos borealinius miškus penkiolikai Baltijos miškų ekspertų.


Partneriai

Baltijos aplinkos forumas Estijoje (projekto kordinatorius)

Latvijos Baltijos aplinkos forumas Latvijoje

Lietuvos Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje


Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Baltijos aplinkos forumo Lietuvoje veiklų koordinatorius
Tel. 85 255 9145
El. p : zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt

Trukmė

2005/10 – 2006/07

Parama

Projektas finansuojamas PHARE tarpvalstybinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regione programos (2003), Šiaurės šalių tarybos, Estijos aplinkos investavimo centro

burberry outlet online