Bendradarbiavimas tarp Bauska ir Biržų savivaldybių integruojant gamtos ir vandens išteklių tvarkymo patirtį (INAWARE)

 

Pagrindinis projekto tikslas yra sustiprinti Bauskės ir Biržų regionų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant tinkamai integruoti gamtos ir vandens išteklių tvarkymo elementus į planavimo procesus, kurie yra svarbūs regiono vystimuisi.  

Projekto tikslai:  

  • pasidalinti patirtimi ir vystyti vieningus veiksmus, tvarkant saugomas teritorijas ir vandens išteklius;
  • sustiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldos ir valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų Bauskės ir Biržų regionuose;
  • skatinti planavimą, integruojant gamtos apsaugos ir vandens išteklių tvarkymo klausimus į regioninius planavimo dokumentus;
  • praktiškai parodyti gamtos apsaugos ir vandens išteklių tvarkymo priemones;
  • informuoti visuomenę ir vietos bendruomenę apie esamas gamtos ir vandens išteklių vertybes.

 

Projekto veiklos

  • Seminarai, mokymai: saugomų teritorijų tvarkymas pasienio regionuose; gamtos ir vandens išteklių tvarkymo reikalavimų integravimas į erdvinio planavimo dokumentus; galimybės ir plėtra ateityje; vieši svarstymai su visuomene; diskusijų forumas su jaunimu;
  • Galimybių studijos gamtos parko „Bauska“ tvarkymo planas; 4 demonstracinės teritorijos išvalytiems upės krantams Bauskės mieste, Ceraukstės seniūnijoje, Rundalės seniūnijoje ir Biržų rajono savivaldybėje; šliuzų rekonstrukcijoje Ceraukstėje; širvėnos ežero buveinių atkūrimo projektas Biržuose.

 

Partneriai

Bauskės rajono taryba.(projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje

Bauskės miesto taryba

Rundalės seniūnijos taryba

Čeraukstės (Ceraukste) seniūnijos taryba

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Biržų regioninio parko direkcija

Biržų rajono savivaldybės administracija


Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos

Contacts

Žymantas Morkvėnas
Baltijos aplinkos forumo Lietuvoje veiklų koordinatorius
Tel. 8 5 255 9145
El. p.  zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt

Trukmė

2006/03 – 2007/12

Parama

Europos Bendrijų iniciatyvos Baltijos jūros regiono INTERREG III B kaimynystės programa INTERREG III A prioriteto Latvija-Lietuva-Baltarusija (Pietų prioritetas) 

burberry outlet online