LIFE-Nature bendradarbiavimo projektas

Projekto tikslas – pagerinti LIFE-Nature projektų, skirtų Natura 2000 teritorijų tvarkymui, valdymo ir įgyvendinimo kokybę bendradarbiaujant ir pasidalinant patirtimi tarp buvusių ir galimų projekto įgyvendintojų Pabaltijo šalyse.

Projekto veiklos

 

Pagrindinės projekto veiklos yra apmokymai darbo grupėse ir galutinė publikacija.

Apmokymų ir susitikimų temos:  

  • Šlapžemės (2004 m. balandžio 29-30 dienomis) 
  • Pajūrio buveinės ir pievos (2004 m. rugsėjo 23-24 dienomis) 
  • Miškų buveinės (2004 m. spalio 14-15 dienomis) 
  • Galutinis susitikimas

 
Tikslinė seminarų grupė - įgyvendintų ir numatomų LIFE projektų vykdytojai ir ekspertai Pabaltijo šalyse. Publikacijos tikslas – įvertinti Pabaltijo LIFE-Nature projektuose, skirtuose buveinių tvarkymui, sukauptą patirtį ir ją apibendrinti, suformuluoti detalias rekomendacijas ateities projektams, skirtiems Europos Bendrijos svarbos buveinių tvarkymui. Publikacijoje taip pat  pateikti projekto rėmuose organizuoto galutinio seminaro-apmokymų rezultatai ir išvados.


Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Baltijos aplinkos forumo Lietuvoje veiklų koordinatorius
Tel. 8 5 255 9145
El. p. zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt

Trukmė

2003/12-2005/05

burberry outlet online